Inhoud boek

HEMON’S INTEGRATIE DER KUNSTEN

INHOUD BOEK

Aan de lezer, ter kennismaking

 1. De bezoeker; dialoog over abstracte schilderkunst
  Gedicht Overweging – Ton Weijers
 2. Enige achtergronden van de Hemon-integratie
  schilderkunst / muziek
 3. Het verschil tussen interpretatie, associatie en integratie
 4. Functie van kleur
 5. Over abstracte begrippen
  Gedicht Opbouw – Ed van Praag Sigaar
 6. Enige muziekgegevens met betrekking tot integratie
 7. Meeteenheid in muziek en schilderkunst
 8. Van schilderij naar partituur
 9.  Over toegepaste integratie
 10. Research Hémon’s Integratie der kunsten

Bijlagen I t/m V geschreven door prof.dr. H.L.C. Jaffe

 1. Sedje Hémon’s ontwikkeling
 2. Eerste uitvoerbare resultaten van de integratie
  schilderkunst/muziek
 3. Betekenis van Sedje Hémon’s oeuvre
 4. Overzicht van Sedje Hémon’s werk
 5. Gegevens over enige Hémon eenmans-exposities en concerten
 6. Enige gegevens over prof dr H.L.C. Jaffe (1915 – 1984)
 7. Lijst van exposities van schilderijen, linodrukken, ceramiek en uitzendingen voor radio en televisie in alfabetische volgorde van plaats: 1954 t/m 1968
 8. Uitgevoerde muziek van Hémon-schilderijen en lino’s
 9. Lijst van afgebeelde schilderijen en lino’s
 10. Index

Zowel het boek (ISBN 90 75080 26 3) als de paperback uitgave (ISBN 90 75080 52 2) zijn verkrijgbaar bij de Sedje Hémonstichting.  Geïnteresseerden kunnen desgewenst verzoeken om toezending van beide werken door overmaking van een bedrag van € 45,– voor het boek en/of een bedrag van € 35,– voor de paperback uitgave op bankrekening nummer NL17 INGB 0007 5811 37. De verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.