Schilderkunst/muziek

Bestaande muziekwetten, die over de gehele wereld zijn geaccepteerd en toegepast vormen de grondslag.
Bovendien kan een zekere controle plaatsvinden van het visuele beeld en de daarbij behorende auditieve wereld. Nodig is een kundig oog en oor en een objectief oordeel.

Na de nodige oefening en ervaring op deze gebieden zal men er in slagen bij het bekijken van bedoelde schilderijen een indruk te krijgen hoe deze klinken.
Er kunnen ‘vreemde vormen’ in de schilderkunst voorkomen of  ‘dissonanten’ in de muziek.

Alleen abstracte schilderijen, bestaande uit lijnen en/of vlakken, kunnen in muziek worden omgezet en vice versa.
Het schilderij klinkt zoals het er uitziet en zoals het er uitziet klinkt het.
Het notenbeeld geeft een direct en totaal beeld en hoeft niet als een partituur pagina voor pagina te worden omgeslagen.

Philip Peters heeft in zijn publicatie Sedje Hémon COMPONIST VAN ALLE KUNSTEN genoemd.

Haar in 1996 verschenen boek HEMON’S INTEGRATIE DER KUNSTEN, stelt iedereen in de gelegenheid over haar levenswerk te lezen en het te bestuderen (ISBN 90 75080 26 3).
Stap voor stap, in ruim 320 pagina’s, wordt een toelichting over de volledige achtergrond en realisatie van haar werk gegeven. Een groot aantal tekeningen, muziekvoorbeelden en foto’s van haar schilderijen verduidelijken de tekst.

Naast haar boek is er evenzo een paperback uitgave verschenen  van 112 pagina’s (ISBN 90 75080 52 2).