Oproep ontwikkeling Integratie der Kunsten

Uit het deel van de website Inhoud Boek kan men constateren dat de ontwikkeling op het gebied van de Integratie der Kunsten met name Schilderkunst/Muziek in een ver gevorderd stadium is.
Maar verdere ontwikkeling op verschillende terreinen is mogelijk en moet nog gerealiseerd worden.
Vooral de invloed en mogelijkheden en de voortdurende ontwikkeling van de computer en de elektronische muziek zorgen ervoor dat steeds meer wegen naar een steeds verdere horizon voeren.

De realisatie van muziek naar schilderkunst is nog niet gepubliceerd, maar de research bevindt zich in een ver gevorderd stadium.
Het is niet zonder reden dat Philip Peters in zijn publicatie over deze onderwerpen Sedje Hémon ‘De componist van alle kunsten’ noemt. Op het gebied van de Integratie – en vooral niet te verwarren met Interpretatie en Associatie – (zie website Wat is Integratie) zijn nog veel mogelijkheden te ontwikkelen, waarvoor Hémon tot op heden de tijd ontbrak.

Als men aan deze onderwerpen zijn aandacht geeft, erover gaat nadenken en zich bewust wordt van de bijna oneindige mogelijkheden die wachten op onderzoek, dan zal men ongetwijfeld gegrepen worden door deze uitdaging.

Hier volgen enige mogelijkheden die het meest voor de hand liggen:

  • Verdere ontwikkeling op het gebied van Schilderkunst/Muziek en vice/versa.
  • Verdere ontwikkeling op het gebied van Schilderkunst/Elektronische Muziek en vice/versa.
  • Research op het gebied van de Integratie der Kunsten en Architectuur/Tekeningen.
  • Research op het gebied van de Integratie der Kunsten en Beweging/Dans.
  • Research op het gebied van de Integratie der Kunsten en Taal/ Klanken.
  • Hemon’s schilderijen kan men virtueel bewegen en er door middel van drie dimensionale mogelijkheden als -het- ware doorheen lopen.
  • De onderwerpen lijnen/vlakken, muziek en wiskunde hebben veel raakpunten.

Ongetwijfeld zal men zelf deze korte opsomming weten aan te vullen.

Hierbij wordt men opgeroepen en in de gelegenheid gesteld deze Integratie te bestuderen, te ontwikkelen en er desgewenst docent in te worden.

Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde mogelijkheden? Dan kunt u mailen naar mr.wapperom@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de heer P.J. Wapperom (06 – 18 96 04 59).