Virtuele wereld

Thans is de stichting drukdoende bezig dit hoofdstuk verder uit te werken en te herschrijven. eerst nadien zal het weer mogelijk zijn de schilderijen/lino’s virtueel te aanschouwen.

Hieronder treft u nog de oude tekst aan:

Beleef kunst in een virtuele wereld!

Op zondag 18 februari 2007 heeft de Stichting 3DEE, in samenwerking met de Nederlandse kunstenares Sedje Hémon, een unieke driedimensionale virtuele wereld geopend die door iedereen met een PC en een internetverbinding gratis te bezoeken is.

In een centrale galerie zijn verschillende kunstwerken van Sedje Hémon afgebeeld. Klikt men op de afbeelding dan gaat men het schilderij in en kan er van alles gebeuren. De 3D-kunstobjecten kunnen rondgedraaid worden, er kan op geklikt worden met de muis zodat er muziek te horen is in samenspel met de kunst en men kan, samen met andere bezoekers, tussen de verschillende onderdelen rondwandelen.

Speelsheid en vervreemding van de “normale” omgeving fungeren als centrale thema’s. Van twee- naar drie-D, verrassend verweven met muzikale composities van de hand van Sedje Hémon. Kunst binnen de dimensies van nullen en enen, de ontdekkingstocht is nog maar nauwelijks begonnen…

De Hémon-wereld is onderdeel van de 3DWorlds Universe, een netwerk van virtuele werelden dat de afgelopen acht jaar is opgezet door de Stichting 3DEE.

Om de kunstwereld te bezoeken dient er een klein browser-programma opgehaald te worden:

klik hier om de 3DEE-browser op te halen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Roland Schreuder
Telefoon: 020-7766215 / 06-18534672
Email: info@3dee.nl
Algemene website: http://www.3dee.nl