Publicaties

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar diverse publicaties van mevrouw Sedje Hémon en anderen.

1. Hémon’s Integratie Der Kunsten; auteur Sedje Hémon, 1e druk 1996, ISBN 90 75080 26 3 (standdaardwerk);

In dit boek wordt de lezer uitgebreid in de gelegenheid gesteld om het levenswerk van mevrouw Hémon te begrijpen en te bestuderen.

Stap voor stap, in ruim 320 pagina’s, wordt een toelichting over de volledige achtergrond en realisatie van haar werk gegeven. Een groot aantal tekeningen, muziekvoorbeelden en foto’s van haar schilderijen verduidelijken de tekst.

2. Hémon’s Integratie der Kunsten; auteur Sedje Hémon, 1e druk 1999, ISBN 90 75080 52 2
(paperback-uitgave);

In deze paperback-uitgave wordt de lezer in het kort in de gelegenheid gesteld om het levenswerk van mevrouw Hémon te begrijpen en te besuderen.

Stap voor stap, in ruim 112 pagina’s, wordt een toelichting over de achtergrond en realisatie van haar werk gegeven. Diverse tekeningen, muziekvoorbeelden en foto’s van haar schilderijen verduidelijken de tekst.

3. Vergeven Nee ………. Vergeten Nooit!, auteur Sedje Hémon, 1e druk 2008, ISBN 978 90 75080 54 4 (gedichten, geschreven in 1945 / 1946);

Sedje Hémon heeft na de bevrijding in 1945/1946 in dichtvorm gedurende haar verblijf in het ziekenhuis deze teksten geschreven.

In 1945 opende Prinses Juliana het Rode Kruis Ziekenhuis te Santpoort.
Mevrouw Hémon had de eer om met de Prinses te spreken en twee van haar gedichten te mogen aanbieden. GEDEPORTEERD en ACHTER DE ELEKTRISCHE DRAAD (Zie pagina 14 en 21 met foto’s ).

In 2007 werd Hemon’s tekst teruggevonden en bestond de behoefte deze alsnog uit te geven. Dit boek is voor iedereen als een waarschuwing bedoeld.

Zij wenst een halt toe te roepen aan dergelijke situaties omdat dit nooit meer mag voorkomen. Dan is het doel van de publicatie bereikt.

Onderwerpen van de hoofdstukken:

 1. Verzet
 2. Concentratiekampen
 3. Ziekenhuis
 4. Bevrijding
 5. Overdenkingen

4. Hoe Behandel Ik Mijn Doktoren, auteur Sedje Hémon, 1e druk 2008, ISBN 90 75080 25 5;

Sedje Hémon heeft van oktober 1941 tot eind april 1944 in het verzet gezeten, werd gearresteerd en overleefde vier concentratiekampen.

Zij lag van 1945 tot 1948 onafgebroken in ziekenhuizen en is tot aan haar overlijden ziek gebleven.

Mevrouw Hémon had er behoefte aan enige voorvallen uit haar ziekenhuistijd 1945 – 1975 te beschrijven, die zij persoonlijk had ondervonden en de tragiek zo mogelijk op humoristische wijze weer te geven.

Kunnen wij nog begrip opbrengen en ons verplaatsen in de destijds heersende situaties?

Titels van de hoofdstukken:

 1. Hoe behandel ik mijn doktoren
 2. Confrontatie
 3. Het infuus
 4. Bijwerkingen
 5. De plaatsvervanger
 6. Het gesprek
 7. Maakt u zich niet ongerust
 8. Voorbestemd?
 9. Klagen helpt niet
 10. De ontmoeting

5. Sedje Hémon, Componist van alle kunsten, auteurs Philip Peters en Michiel Morel, 1e druk, ISBN 90 807246 2 9;

Ter gelegenheid van de tentoonstelling van het werk van mevrouw Sedje Hémon (van 3 september 2003 tot en met 5 oktober 2003)  heeft de Artoteek Den Haag dit boekje gepubliceerd. In dit boekje geven de heren Philip Peters en Michiel Morel hun visie met betrekking tot de integratie van haar schilderijen/muziek.
Voorts bevat het boekje een aantal foto’s van de schilderijen, een foto van mevrouw Hémon, alsmede een CD.
Op de CD staat de muziek, die van haar schilderijen / lino’s zijn af te lezen.

6. Kunstlicht, Translation as Method; ¾ -2016 volume/jaargang 37, wetenschappelijk tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur, Hoofdstukken: “Editorial”en “Profanatory Translation” by Marianna Maruyama;

7. Promotiemateriaal “Hidden Agreements”;

8. Op  http://www.michielmorel.nl/hans-eijkelboom-en-sedje-hemon-op-documenta-14/   is de bijdrage te lezen over het bezoek van de heer Michiel Morel aan Documenta in Athene, waarin hij speciaal aandacht heeft geschonken aan Sedje Hémon en de andere Nederlandse deelnemer, kunstenaar Hans Eijkelboom.