Te Bestellen

De volgende boeken zijn te bestellen voor zover de voorraad strekt:

1. Hémon’s Integratie Der Kunsten; auteur Sedje Hémon, 1e druk 1996, ISBN 90 75080 26 3 (standaardwerk), € 60,–

2. Hémon’s Integratie der Kunsten; auteur Sedje Hémon, 1e druk 1999, ISBN 90 75080 52 2 (paperback-uitgave) € 50,–

3. Vergeven Nee ……….  Vergeten Nooit!, auteur Sedje Hémon, 1e druk 2008, ISBN 978 90 75080 54 4 (gedichten, geschreven in 1945 / 1946) € 15,–

4. Hoe Behandel Ik Mijn Doktoren, auteur Sedje Hémon, 1e druk 2008, ISBN 90 75080 25 5, € 15,–

5. Sedje Hémon, Componist van alle kunsten, auteurs Philip Peters en Michiel Morel, 1e druk, ISBN 90 807246 2 9, € 30,–

Hoe te bestellen:

De genoemde boeken kunnen worden besteld middels het zenden van een e-mail aan mr.wapperom@gmail.com.

De verzendkosten (portokosten en verpakkingsmateriaal), alsmede administratiekosten, bedragen minimaal € 10,– en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Eerst na ontvangst van de genoemde bedragen op bankrekening nummer NL17 INGB 0007 5811 37 ten name van de Sedje Hémonstichting, zal het gevraagde worden toegezonden aan het opgegeven adres.